ENERGETICKÉ DOKUMENTY

Odborný posudek dle TNI 73 0331

vypracování odborného posudku tak, jak jej definuje Příloha č. I/7 Směrnice MŽP č. 9/2009. Posudek bude proveden pomocí specializovaného výpočtového programu. Základem pro výpočet je technické norma ČSN EN 13790 (2009) s použitím...
více zde

Technicko-ekonomické analýzy

Technicko-ekonomické analýzy a posudky jsou obsahově nepředepsané dokumenty zaměřené na konkrétní potřeby klienta a jeho okamžité potřeby (analýza přechodu parního na teplovodní vytápění, posouzení zásobování teplem sídliště,...
více zde

Kontrola klimatizačních systémů

Kontrola klimatizačních systémů je prováděna výhradně v souladu s vyhláškou 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Cílem kontroly je zajištění dlouhodobého ekonomického provozu klimatizačních systémů s důrazem na co...
více zde

Kontrola kotlů

Kontrola kotlů se provádí dle vyhl. 276/2007 Sb. a vztahuje se na kotle s výkonem nad 20 kW, rodinné domy jsou z této povinnosti ale vyjmuty. Cílem kontroly je zjištění průměrné účinnosti kotle vzhledem k jeho aktuálnímu technickému...
více zde

Energetická koncepce

Energetická (územní) koncepce je velmi komplexní strategický dokument, který analyzuje současné a plánuje budoucí zásobování energiemi na řešeném území (město, kraj, areál podniku, ...). Zohledňuje jak energetickou koncepci celku...
více zde

Energetický štítek obálky budovy

Průkaz obálky budovy se zpracovává dle ČSN 73 0540. Týká se pouze spotřeby energie tepelnými ztrátami obálkou budovy (vnější stěny, okna, střecha, ...) a je tedy jednodušší formou než průkaz energetické náročnosti budov, neboť...
více zde

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy se provádí dle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Průkaz kalkuluje kromě energie potřebné pro vytápění i všechny další energie nutné pro zajištění správné užívání...
více zde

Energetický audit

Energetický audit je komplexní dokument zaměřený na hledání úspor energií, prováděná striktně v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou č. 213/2001 Sb. ve znění vyhlášky 425/2004 o...
více zde