O SKUPINĚ FIREM SEAP GROUP

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Konzultace a poradenství, analýza problémů, způsoby řešení, ekonomická rozvaha, zadání stavby, vypracování studie a projektu pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a provedení stavby, odborné posudky pro ochranu životního prostředí, technická pomoc při optimálním výběru dodavatele, autorský dozor odpovědného projektanta.

REALIZACE STAVEB

Zajištění vyjádření příslušných orgánů, zastoupení stavebníka v řízení o povolení stavby, zajištění povolení stavby, zajištění kompletní realizace na klíč, provádění stavebního, technického nebo autorského dozoru, dodávky technických zařízení budov, kolaudace a předvedení projektových parametrů stavby, záruky a další činnosti spojené s realizací staveb.


ODBORNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI

Služby a činnosti vyžadované legislativou jako např. zpracování auditu dle zákona 406/2000 a vyhl. 480/2012, vypracování průkazů energetické náročnosti budo, kontroly kotlů a klimatizací,  měření emisí, odborné posudky pro životní prostředí a rozptylové studie.

Dále provádíme např. posouzení možnosti úspor energíí , stanovení technickoekonomických variant pro snížení nákladů na energie a financování rekostrukce z úspor energií, podopora při získávání dotací na úspory energií. Měření teplot, vlhkostí, intenzity osvětlení, orientační měření hluku. Výpočty tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, osvětlení, hydrauliky topných a chladicích systémů, atd. 


SPRÁVA BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

Založení společenství vlastníků nemovistostí, příprava stanov právního subjektu či majitele, zajištění potřebných oprav a revizí nemovitostí, správa fondu oprav a plateb za služby a energie, rozúčtování služeb a energií mezi jednotlivé byty a nebytové prostory, havarijní služba pro odstranění poruch, finanční poradenství při získávání bytů a nebytových prosor.


více zde ::: více zde ::: více zde :::

NOVINKY

  • - Od 1. 4. 2014 pokračuje dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Pomůžeme vám získat dotaci od vešeho rozhodování přes zpracování potřebné dokumentace a posudků, až po podání žádosti. Volejte 371 746 011.

  • - Zajímají vás úspory energií? Chcete stavět a nevyznáte se v záplavě informací o energetických úsporách, nízkoenergetických nebo pasivních domech? Využijte možnosti bezplatné konzultace v našem konzultačním středisku EKIS v Rokycanech. Volejte 371 746 011.

  • - Průkazy energetické náročnosti budov se stávají součástí našeho běžného života. Volejte 371 746 011 a my se o vše postaráme. Samozřejmá je úvodní konzultace zdarma a bez závazku.


    PENB

  •