MENU MENU
Načítám
Správa nemovitostí
Seap Tebyt Rokycany
 • Výkon správy nemovitostí pro společenství vlastníků, bytová družstva, fyzické osoby, obce a města
Správa bytového domu
PÉČE O MAJETEK
 • Založení společenství vlastníků nemovitostí

 • Příprava stanov právního subjektu či majitele

 • Zajištění potřebných oprav a revizí nemovitostí

 • Havarijní služba pro spravované nemovitosti

 • Správa fondu oprav a plateb za služby a energie

 • Rozúčtování nákladů mezi bytové jednotky

 • Rozúčtování nákladů mezi bytové jednotky

Bytová správa online
Seap Tebyt Rokycany

Bytová správa online umožňuje přistupovat k datům bytové správy pomocí internetu. Zde jsou zpřístupněny vybrané údaje například zástupcům SVJ, úředníkům majetkového odboru města (jako zástupcům vlastníka) či předsedům samospráv BD.

Mezi dostupné údaje patří kromě řady jiných například

 • seznam dlužníků

 • výpočtový (evidenční) list nájemce či vlastníka

 • pasport bytu

 • seznam vynaložených nákladů

Demo

Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena a správce přiděluje vlastníkům přístupové kódy k datům o jejich bytech a budovách.